Obecnie coraz więcej osób planuje otworzyć własną firmę, wykorzystując możliwości, jakie dają m.in. programy unijne. Należy pamiętać, by przestrzegać odgórnie określonych warunków dotyczących przedłożenia wymaganych dokumentów oraz rozliczenia rozdysponowanych środków. Sprawdź, jak przebiega cała procedura oraz na co możesz wydać otrzymane dofinansowanie.

Dla kogo przeznaczone są dotacje unijne?

Na rynku można znaleźć sporo programów skierowanych do określonej grupy osób czy branży. Każda dotacja różni się celem i sposobem wykorzystania środków, a także warunkami uzyskania i maksymalną kwotą, o którą można wnioskować. W przypadku funduszy przeznaczonych na założenie działalności gospodarczej wnioskodawca musi być osobą bezrobotną i zarejestrowaną w urzędzie pracy. Najczęściej na bezzwrotne wsparcie finansowe mogą liczyć:

  • bezrobotne kobiety,
  • osoby po 45. roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby z niskim wykształceniem.

Pracownicy UP pośredniczą pomiędzy wnioskującym a instytucjami rozpatrującymi wnioski i przyznającymi środki na założenie firmy.

Jak dostać dotację na założenie działalności?

Na stronie internetowej Funduszy Europejskich można zapoznać się z listą aktualnie realizowanych programów oraz obowiązującymi kryteriami. Wnioskodawca powinien dokładnie określić, w jakiej branży planuje działać oraz przygotować dodatkowe dokumenty, takie jak m.in. biznesplan, harmonogram rozdysponowania środków unijnych czy analiza rynkowa i opis konkurencyjności produktu lub usługi dla danego regionu. 

Warto wspomnieć, że poza dofinansowaniem na rozpoczęcie działalności, przyszli przedsiębiorcy będą mogli w późniejszym czasie ubiegać się także o dotacje z Unii dla firm (małych i średnich) na dalszy rozwój. 

Czy warto ubiegać się o środki z UE?

Dla większości osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy od dawna bezrobotnych dotacje są często jedyną szansą na założenie własnej firmy. Należy jednak pamiętać o spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, by nie stracić pozyskanych środków, co oznacza konieczność zwrotu całej dotacji.