W celu uzyskania środków z UE należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Po akceptacji wniosku i wypłacie przyznanej sumy beneficjent jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia. Sprawdź, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców oraz konsekwencje grożące za wykazanie nieprawidłowości w rozliczeniach.

Jak prawidłowo rozliczyć fundusze z UE?

Już na etapie składania wniosku przedsiębiorca określa szczegółowy cel oraz harmonogram wydatków, którego należy przestrzegać. Dotacje z Unii dla firm są przyznawane na realizację określonego projektu, dlatego właściciel nie może rozdysponować środków w inny sposób niż wcześniej zaplanowany. Warto jeszcze przed tworzeniem biznesplanu zapoznać się z listą tzw. wydatków kwalifikowanych związanych z wybranym programem. Tylko takie koszty będą podlegać współfinansowaniu.

Należy również pamiętać, że realizowany projekt jest kontrolowany przez pracowników instytucji przyznającej fundusze. W podpisywanej umowie zwykle zaznacza się także częstotliwość składania sprawozdań z postępów realizowanych działań.

Najczęstsze błędy w rozliczeniach dotacji 

Niektórzy przedsiębiorcy starają się samodzielnie rozliczać pozyskane środki, co prowadzi do wielu pomyłek. Zwykle właściciele firm mylą wydatki kwalifikowane z podatkiem VAT, który można odliczyć, a także stosują niewłaściwe kody księgowe czy finansują dwukrotnie ten sam wydatek. Błędy zazwyczaj wynikają z niewiedzy, dlatego lepiej powierzyć kwestie księgowe odpowiednim podmiotom zajmującym się rozliczaniem dotacji z UE, zanim przedsiębiorcy zostanie wypowiedziana umowa czy nałożona kara finansowa.

Konsekwencje nieprawidłowego rozliczania środków unijnych

Właściciele firm powinni w szczególności skupić się na prawidłowym rozliczeniu pozyskanych środków. Samodzielne prowadzenie dokumentacji może okazać się trudne, dlatego zawsze istnieje opcja podjęcia współpracy z osobami zajmującymi się rozliczaniem funduszy. Przedsiębiorcy niestosujący się do określonych zasad są narażeni na utratę części lub całości dofinansowania.