Jak osobom prywatnym może pomóc kancelaria adwokacka w Bolesławcu?

W życiu codziennym osób prywatnych niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których przydatna może okazać się pomoc prawna. W jaki sposób może jej udzielić np. kancelaria adwokacka w Bolesławcu? Których problemów dotyczą prowadzone przez nią sprawy? Dowiedz się więcej, jak można skorzystać z tego rodzaju wsparcia i kiedy je rozważyć!

Jakie sprawy prowadzi kancelaria adwokacka w Bolesławcu?

Każdy na co dzień ma do czynienia z prawem cywilnym. Przykładem tego są, chociażby:

 • zawierane umowy sprzedaży, najmu, wypożyczenia i itp. występujące między osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami oraz wynikające z nich roszczenia,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
 • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych,
 • konflikty związane z własnością nieruchomości.

Adwokaci podejmują się prowadzenia zarówno powyższych spraw, jak i tych, które związane są z prawem rodzinnym. Tutaj najczęściej pojawia się kwestia rozwodu, separacji, podziału majątku wspólnego lub ustalenia, podwyższenia bądź obniżenia alimentów. Prawnicy analizują też tematy dotyczące np. pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej czy ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Ponadto kancelaria adwokacka w Bolesławcu często zajmuje się sprawami karnymi związanym np. z:

 • kradzieżą,
 • wyłudzeniem,
 • oszustwem,
 • pobiciem,
 • zabójstwem,
 • zniesławieniem,
 • handlowaniem substancjami psychoaktywnymi.

Równie częstymi sprawami, jakich podejmują się adwokaci, są te, które dotyczą kwestii odszkodowań z tytułu np. błędów medycznych, strat poniesionych w wypadkach komunikacyjnych czy w związku z uszkodzonym mieniem.

Na czym może polegać pomoc prawna?

Usługi w tym zakresie bywają różne, w zależności od rodzaju sprawy oraz oczekiwań klienta. W związku z tym pomoc prawna może obejmować np.:

 • analizę dokumentacji,
 • udzielenie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji oraz kasacji.

Ponadto jest nią również reprezentacja mocodawców w postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub wykonawczym.

Kiedy można rozważyć pomoc kancelarii adwokackiej w Bolesławcu?

Na taki krok można zdecydować się np. w celu uzyskania opinii prawnej. Klient ma możliwość skonsultowania z adwokatem danego problemu oraz poproszenia go o rekomendację w zakresie istniejących rozwiązań. Inną sytuacją jest możliwość upoważnienia prawnika do udziału i prowadzenia negocjacji w danej sprawie. Pomoc kancelarii adwokackiej może także przydać się w przygotowaniu pism procesowych.